Տիտղոս՝ Բազմավէպ / Bazmavep
Հրատարակման առաջին տարին՝ 1843
Պարբերականութիւն՝ կիսամեակային
Հրատարակչատուն՝ Մխիթարեան Հրատարակչութիւն
Գիտական ոլորտ՝ Հայագիտական պարբերաթերթ